Načítání

Pravidla online poradny a kontaktního formuláře

Pravidla online poradny a kontaktního formuláře

Na provoz online poradny a kontaktního formuláře se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Online poradna

Při odeslání dotazu do online poradny nebo při vložení reference zpracováváme tyto údaje:

•      jméno a příjmení
•     e-mailová adresa (nezveřejný údaj)
•     telefon (nezveřejný údaj)
•     IP adresu (nezveřejný údaj)
•     Vámi popsané zdravotní potíže

Zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – váš souhlas. V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi případně popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám zakliknutím volby „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

1) Na zadaný e-mail může být zaslána odpověď na Váš dotaz

2) Váš dotaz může být zveřejněn v online poradně s odpovědí lékaře. V takovém případě nejsou zveřejňovány osobní údaje. 
Veškeré výše uvedené osobní údaje v online poradně budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@euresis.info.


Kontaktní formulář

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

•     Vaše jméno, příjmení
•     Vaše e-mailovou adresa
•     IP adresa
•     Vaše zpráva

 Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS který nám zakliknutím volby „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

1) Na zadaný e-mail bude zaslána odpověď na Vaši zprávu

2) IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@euresis.info.

Veškeré výše uvedené osobní údaje z kontaktního formuláře jsou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.