Načítání

Funkční

Funkční

Funkční choroby zažívacího traktu

Definice funkčních chorob zažívacího traktu je velmi obtížná. Zkráceně se dá říci, že jde o chorobné stavy projevující se trávicími obtížemi bez prokazatelné příčiny. Někdy jsou provázeny neurotickými poruchami, někdy jde o tzv. funkční poruchy v užším smyslu, kdy je příčina v poruše regulace zažívacího traktu. Nejde o nemoci, které by pacienta ohrožovaly, "jen" mu dlouhodobě ztěžují život.

Vznik těchto onemocnění ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nich je působení dlouhodobého stresu. Pacienti se slabší nervovou soustavou jsou postiženi častěji. Rovněž genetické faktory jsou velmi důležité. Když trpí někdo z rodičů funkčními chorobami, je větší pravděpodobnost onemocnění i pro potomky.

Příznaky funkčních poruch mohou být různé a často se kombinují. Pacienti trpí bolestmi v nadbřišku, časté je pálení žáhy, někdy občasné zvracení. Dále pocity plnosti v břiše, nadýmání, občasné průjmy nebo nepravidelná stolice. Obtíže se zhoršuji po psychické zátěži.

Podrobným pohovorem s pacientem získá většinou lékař podezření na funkční onemocnění zažívacího traktu. Je ale vždy třeba vyloučit závažnější organického onemocnění, proto se doporučuje podrobné vyšetření před definitivním stanovením diagnózy /vyšetření krve, abdominální ultrasonografie, gastroskopie, koloskopie/.

Po stanovení diagnózy je nezbytné pacienta řádně léčit. Důležitý je pohovor lékaře s pacientem, účinná je léčba dietou a bylinnými čaji, užívají se alopatické i homeopatické léky. Vhodná je i spolupráce s klinickým psychologem. 

Jedním z nejčastějších chorob, které řadíme mezi funkční choroby zažívacího traktu patří i dráždivý tračník /colon iritabile/, o kterém jsem nedávno hovořil v Country radiu.
Takže nyní podrobněji o této "protivné" nemoci.

Dráždivý tračník: vyléčitelná nevyléčitelná nemoc

Definice dráždivého tračníku je velmi obtížná. Zkráceně se dá říci, že jde o chorobný stav projevující se trávicími obtížemi bez prokazatelné příčiny. Někdy je provázen neurotickými poruchami, někdy jde o tzv. funkční poruchu v užším smyslu, kdy je příčina v poruše regulace zažívacího traktu. Nejde o nemoc, který by pacienta ohrožoval, "Jen" mu dlouhodobě ztěžuje život.
Vznik tohoto onemocnění ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nich je působení dlouhodobého stresu. Pacienti se slabší nervovou soustavou jsou postiženi častěji. Rovněž genetické faktory jsou velmi důležité. Když trpí někdo z rodičů dráždivým tračníkem, je větší pravděpodobnost onemocnění i pro potomky.
Příznaky dráždivého tračníku mohou být různé a často se kombinují. Pacienti trpí bolestmi v podbřišku, častá je imperativní opakovaná stolice po jídle, někdy občasné zvracení. Jsou pocity plnosti v břiše, nadýmání, občasné průjmy nebo nepravidelná stolice. Obtíže se často špatně definují, dá se říci, že vždy jde o určitý břišní dyskomfort. Obtíže se zhoršuji po psychické zátěži.
Podrobným pohovorem s pacientem získá většinou lékař podezření na dráždivý tračník. Je ale vždy třeba vyloučit závažnější organického onemocnění, proto se doporučuje podrobné vyšetření před definitivním stanovením diagnózy /vyšetření krve, abdominální ultrasonografie, gastroskopie, koloskopie/. Někdy je nutné vyšetření na enzymy v tenkém střevě, tzv. imunohistochemické vyšetření.
Po stanovení diagnózy je nezbytné pacienta řádně léčit. Důležitý je pohovor lékaře s pacientem, účinná je léčba dietou a bylinnými čaji, užívají se alopatické i homeopatické léky. Vhodná je i spolupráce s klinickým psychologem. Za poslední léta, kdy se funkčním chorobám zažívacího traktu věnuji intenzivně, se mi nejvíce osvědčily v léčbě roztok z aloe a směs bylin ke zklidnění zažívacího traktu. Jaká to je přesně léčba? Odpovědi najdete podrobným studiem mých webových stránek nebo přímo při návštěvě mé ordinace. Dráždivý tračník lze vyléčit, i když Vám někteří kolegové na klinikách řeknou, že ne!!