Načítání

informace pro cizince

informace pro cizince

V rámci zlepšování služeb je nutné, aby každý cizinec / mimo občanů Slovenska/ před vyšetřením přišel na krátkou konzultaci. Já vysvětlím vše o nutných vyšetřeních, která pak naplánujeme. Jde o to, že vzhledem k jazykové bariáře docházelo  někdy k nedorozumněním, kterým se tímto postupem vyhneme.
dr. Michal Kolář

---------------------------------------------
In order to improve the services it is necessary that every foreigner / outside of Slovak citizens / pre-examination came to a brief consultation. I will explain all the necessary examinations, which then schedules. The point is that because of the language problems were sometimes misunderstandings which this procedure avoids. dr. Michal Kolar