Načítání

Změny

Změny

Dovolte, abych Vám oznámil změny, které budu ve firmě provádět v první polovině r. 2016. V prvé řadě koupím nový gastroskop, jak jsem již zmiňoval. Na přístroj mi přispěli pacienti prostřednictvím sponzorských darů. Všem za to velké díky. Dnes jsem si pronajal kancelářské prostory v Černošicích na Vráži. Kancelář bude v provozu od května : bude zde probíhat prodej přírodních léků, budu zde mít konzultace s pacienty, kteří k nám půjdou poprvé. Dále se chystám vést semináře pro pacienty s vybranými diagnózami. Přijmu mladého gastroenterologa, kterého budu učit endoskopiím a břišním ultrasonografiím. Do pražské ordinace zatím chodit nebudu a v budoucnu tuto poradnu povede
můj mladší kolega. Můj starší syn se již plně věnuje práci v Euresis, byl jmenován provozním ředitelem. Je znovu otevřena on-line poradna, která bude zdarma. Budou upraveny webové stránky....O všem Vás budu včas informovat.
Michal Kolář