Načítání

Historie společnosti

Historie společnosti


 

 

EURESIS s.r.o.                                           

KOMPLEXNÍ GASTROENTEROLOGIE

Individuální diagnostické a léčebné programy

Společnost Euresis-komplexní gastroenterologie, byla založena MUDr. Michalem Kolářem na počátku roku 2007 jako alternativa velkých gastroenterologických pracovišť pražských klinik a nemocnic i dalších privátních gastroenterologických ordinací. Od svého počátku byla diagnostika a následná léčba zaměřena předevím na pohovoru lékaře s pacientem, teprve následně prováděna potřebná vyšetření /krevní testy, abdominální sonografie, gastroskopie, koloskopie/. Diagnostika a následná léčba doktora Koláře propojovala standardní západní medícínu s přírodní léčbou, velký důraz byl kladen na individální klientský přístup, a to v pravém slova smyslu. Opravdu nešlo v tomto případě o frázi. Propojení západní a východní medicíny, alopatických a přírodních, případně homeopatických léků, bylo základem úspěchu léčby hlavně funkčních chorob zažívacího traktu. Kdy funkční choroby zažívacího taktu jsou ve všech gastroenterologických ordinacích nejčastěji diagnostikované.

Od 1.5. 2009 se doktoru Kolářovi po dlouhém úsilí podařilo navázat smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami pro pracoviště v Dobřichovicích, které se od  1.9.2009 stalo diagnostickým centrem celé společnosti. Zde byly prováděny sonografické vyšetření břicha, gastroskopie, koloskopie s možností odběrů vzorků a případné odstraňování polypů. Tím se završila komplexnost, o kterou pan doktor dlouho usiloval. Až do konce června byl nucen provádět výše uvedená vyšetření na externích pracovištích - klinika Malvazinky, nemocnice Neratovice. 
Zároveň nadále provozoval také pražskou ordinaci. Jejíž velkou výhodou byly velmi krátké objednací doby, umístění v centru Prahy a v neposlední řadě také velmi příznivé ceny.

Čekací doby byly jak v Praze tak Dobřichovicích velmi krátké, případné čekání na vyšetření v čekárně zcela minimalizováno.

V případě potřeby společnost spolupracovala s předními pražskými gastroenterologickými pracovišti, zajišťovala přednostní vyšetření /např. CT/, případně nutné operační řešení, opět na pracovištích, která danou problematiku ovládají nejlépe.

Z vážných zdravotních důvodů byl MUDr. Michal Kolář  nucen svou lékařskou praxi ukončit, nicméně hledal nástupce, který by pokračoval v jeho skvělé práci. 

V listopadu 2018 konečně našel. Jeho nástupcem se stává MUDr. Peter Slezák, který po složitých administrativních peripetiích ordinaci Euresis znovu otevřel. Stává se tak novým majitelem a hlavním lékařem Euresis. O jeho dosavadní praxi a zkušenostech se dočtete více zde.

Věříme, že stejně jako mnoho pacientů, kteří naší společnost navštívili v minulosti, budete i vy se službami nadále maximálně spokojeni.  

Přejeme všem pevné zdraví a v případě, že budete mít zažívací problémy, navštivte prosím naši ordinaci v Černošicích.

Euresis s.r.o.

 

Kontaktní formulář