Načítání

Hlavní lékař

Hlavní lékař


 

 

MUDr. Peter Slezák
majitel společnosti Euresis s.r.o.

Narozen  30.5.1968 

Studium a odborné dovednosti

1992 - promoce FVL UK Praha
1995 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1998 - atestace II. stupně z gastroenterologie
licence ČLK:
-lékařská praxe pro obor vnitřní lékařství a gastroenterologie
-vedoucí lékař a lektor pro obor gastroenterologie
-esophagogastroduodenoskopie
-koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
-další specializované therapeutické endoskopické metody

Odborná praxe

1992 - 1995: Klinika geriatrie LF UK L. Dérera, Bratislava
1995 - 2004: Národní onkologický ústav Klenová ul. v Bratislavě, gastroenterologické oddělení, zástupce primáře - gastroenterolog.
Aktívní účast na zavedení nových metod: laserem destruované metastázy jater, samoexpandovateľný stent do jícnu, dále laserování tumorózní tkáně , mukózektómie a jiné léčebné metody zaměřené na léčbu rakoviny tlustého střeva a prekanceróz
2004- 2006: Nemocnice Malacky, primář polikliniky - gastroenterolog
2007 - dosud: jednatel a zakladatel gastroenterologického centra SYMED, s.r.o.
Jako první jsme otevřeli v roce 2007 ambulanci v Senici, v roce 2012 pak ambulanci Bratislavě: kolonoskopie, gastrofibroskopie, konziliární a konzultační vyšetření, prevence rakoviny tlustého střeva.
Ambulance nabízí preventivní programy kolorektálního karcinomu i s následnou léčbou.
listopad 2018: jsem koupil gastroenterologickou ambulanci firmy EURESIS od pana MUDr. Michala Koláře a věřím, že úspěšně navážeme na skvělou práci našeho předchůdce ke spokojenosti všech. 

Jazykové znalosti

Angličtina   - komunikativní úroveň

Ordinační hodiny:

Ordinace:      Mokropeská 2027, 1. patro
                       252 28 Černošice - Vráž
Pondělí  8,00 - 14,00 hod. /gastroskopie, kolonoskopie, konzultace/
Úterý     8,00 - 14,00 hod. /gastroskopie, kolonoskopie, konzultace/
Středa    8,00 - 14,00 hod. /metabolická poradna/
Čtvrtek  8,00 - 14,00 hod. /posuzování vysoce specializované léčby a biologická léčba/ 
Pátek     8,00 - 14,00 hod. /gastroskopie, kolonoskopie, konzultace/ 

Kontaktní formulář