Načítání

Vyšetření

Vyšetření

Komplexní vyšetření gastroenterologem

Podrobný pohovor lékaře s pacientem, rozbor všech obtíží se zaměřením na aktuální problémy, podrobné fyzikální vyšetření, zajištění dalších nutných vyšetření ke stanovení diagnózy, návrh na léčbu včetně dietních opatření, podrobné poučení pacienta, naplánování kontrol v průběhu léčby, stanovení prognózy choroby. Délka 60 minut.

Cílené vyšetření gastroenterologem

Podrobný pohovor lékaře s pacientem, rozbor obtíží se zaměřením na aktuální problémy, podrobné fyzikální vyšetření, zajištění dalších nutných vyšetření ke stanovení diagnózy, návrh na léčbu včetně dietních opatření, podrobné poučení pacienta, naplánování kontrol v průběhu léčby, stanovení prognózy choroby. Délka 30 minut.

Kontrolní vyšetření gastroenterologem

Kontrola zdravotního stavu pacienta v průběhu léčby nebo po léčbě, návrh dalšího postupu k zabránění recidivy obtíží nebo udržení chronické choroby v remisi. Délka 15 minut.